Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polowanie zbiorowe 18 - 19 listopada 2016 roku

Polowanie zbiorowe z ambon w Puszczy Augustowskiej


Nadleśnictwo Szczebra serdecznie zaprasza myśliwych na polowanie zbiorowe z zasiadką w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. Oferujemy zarówno emocje związane z łowami oraz spotkaniami z innymi myśliwymi, jak również tradycyjny ceremoniał łowiecki.

Termin polowania: 18 - 19 listopada 2016 roku - 2-dniowe (6 miotów).


HARMONOGRAM POLOWANIA*

18 - 19 listopada 2016 roku.


18 listopada 2016 roku       (piątek)

700 - 730        Kurianki – zbiórka i odprawa myśliwych

730 – 750        Przejazd, zajęcie stanowisk MIOT  (MŁYNISKO - SZCZEBRA)

750 – 920        Pędzenie MIOT – MŁYNISKO - SZCZEBRA

920 – 1005      Posiłek (Kurianki)

1005 – 1035     Przejazd i zajęcie stanowisk MIOT  (JAŚKI - TOPIŁÓWKA)

1035 – 1200     Pędzenie MIOT - JAŚKI - TOPIŁÓWKA

1200 – 1300     Przejazd i zajęcie stanowisk MIOT  (KONIECBÓR)

1300 – 1430     Pędzenie MIOT – KONIECBÓR

Po 1430          Powrót i zbiórka w Kuriankach, posiłek, koniec I dnia polowania

 

19 listopada 2016 roku       (sobota)

700   - 730       Kurianki – zbiórka i krótka odprawa myśliwych

730 – 750         Przejazd, zajęcie stanowisk MIOT (MŁYNISKO - KURIANKI)

750 – 920         Pędzenie MIOT - MŁYNISKO - KURIANKI

920 – 1000       Przejazd do Kuriank, posiłek (40min.)

1000 – 1050     Przejazd i zajęcie stanowisk MIOT (UPUSTEK)

1050 – 1210     Pędzenie MIOT - UPUSTEK

1210 – 1300     Przejazd i zajęcie stanowisk MIOT (BUSZNICA)

1300 – 1415     Pędzenie MIOT - BUSZNICA

Po 1430          Powrót i zbiórka w Leśniczówce Busznica, posiłek oraz zakończenie polowania.

Jednocześnie informuje się myśliwych, o obowiązku okazania legitymacji PZŁ (wraz z potwierdzeniem opłaty składki członkowskiej na 2016 rok) oraz pozwolenia na broń z którą myśliwy poluje, na żądanie organizatora polowania.

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu, kolejności i lokalizacji miotów, oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia polowania.

 


Cena pakietu dla myśliwego za dwa dni polowania zbiorowego

wynosi 1 700,00 zł brutto.


Pakiet obejmuje:

    1. Organizację polowania

obejmującą m. in. transport w łowisku, naganiaczy, zespoły do podnoszenia
i patroszenia upolowanej zwierzyny, wyżywienie na placu w przerwie między pędzeniami oraz na koniec każdego dnia polowania, jak również oprawę muzyczną (sygnaliści)

2. Zakwaterowanie z pełnym całodziennym wyżywieniem

Myśliwym zapewniamy noclegi w kwaterach łowieckich kategorii „S" i wyśmienite wyżywienie. Polowanie rozpoczyna się dnia 18 listopada rano, toteż  sugerujemy przyjazd na kwaterę w dniu 17 listopada na obiadokolację.

3. Pozyskanie zwierzyny beztrofealnej oraz drapieżników.

Dodatkowe opłaty za pozyskanie:

     1. jeleni byków

2. dzików o długości szabel 14,0 cm i wyżej

Opata za pozyskanie zwierzyny trofealnej w ramach „Oferty cenowej na sprzedaż polowań w ośrodkach hodowli zwierzyny RDLP w Białymstoku w obrocie poza granice kraju z akwizycji własnej".


Za pozyskaną zwierzynę trofealną myśliwy wnosi przedpłatę w formie gotówkowej

lub bezgotówkowej przed zabraniem trofeum.


Opłaty za trofeum:

Jelenie byki – wieniec

opłata wg wagi wieńca wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką:

do 2 kg (w tym szpicaki) –      1 170,00 zł

od 2,01 kg do 2,49kg  –          2 120,00 zł

od 2,50 kg do 2,99kg  –          2 920,00 zł

od 3,00kg do 3,49kg   –          3 150,00 zł

od 3,50kg do 3,99kg   –          3 940,00 zł + 5,20 zł za każdy 0,01 kg powyżej 3,50 kg

od 4,00kg do 4,49kg   –          4 200,00 zł + 5,60 zł za każdy 0,01 kg powyżej 4,00 kg

od 4,50kg do 4,99kg   –          4 480,00 zł + 9,60 zł za każdy 0,01 kg powyżej 4,50 kg

od 5,00kg do 5,99kg   –          4 960,00 zł + 17,60 zł za każdy 0,01 kg powyżej 5,00 kg

od 6,00kg do 6,99kg   –          6 720,00 zł + 18,40 zł za każdy 0,01 kg powyżej 6,00 kg

od 7,00kg do 7,99kg   –          8 560,00 zł + 46,90 zł za każdy 0,01 kg powyżej 7,00 kg

od 8,00kg                 –          13 250,00 zł + 54,90 zł za każdy 0,01 kg powyżej 8,00 kg

UWAGA -  Jeleni byków „szpicaków" nie strzelamy

Jednocześnie informuje się myśliwych, iż za odstrzał niezgodny z kryteriami selekcji jelenia byka , tj odstrzał naganny, będzie pobierana dodatkowa opłata

(odstrzał naganny - 2 pkt. czerwone – dwukrotna wartość cennikowa trofeum).

Na stronie: PZŁ Suwałki (http://www.pzl.suwalki.pl/indi.php?id=Gospodarka/Zasady_gospodarowania_populacjami/kryteria_odstrzalu_jelen) znajdują się kryteria selekcji jeleni byków obowiązujące w Rejonie Hodowlanym Puszczy Augustowskiej.

 

Dziki o długości szabel od 14,0 cm

opłata wg długości szabel (średnia długość obu szabel mierzona po zewnętrznym łuku)

szable o długości od 14,0 - 15,9 cm          1 870,00 zł

szable o długości od 16,0 – 19,9 cm          1 910,00 zł + 54,75 zł za każdy mm powyżej 16,0 cm

szable o długości powyżej 20,0 cm            4 100,00 zł + 67,30 zł za każdy mm powyżej 20,0 cm.

Postrzelenie zwierzyny będzie skutkowało dodatkowym obciążeniem myśliwego w wysokości jak niżej:

  • jelenia byka                     2 220,00 zł          wg cennika z akwizycji własnej
  • jelenia łani lub cielaka        100,00 zł
  • sarny kozy lub koźlęcia      25,00 zł              wg cennika z pełnym zakresem
  • dzika                              100,00 zł                   świadczeń

 


W przypadku anulowania zamówionego polowania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem świadczeń będzie pobierana opłata:

a) za każdego myśliwego za 2 dni pobytu i 2 dni organizacji polowania zbiorowego

b) za każdą osobę towarzyszącą: za 2 dni pobytu.


 

Przedpłatę na polowanie w wysokości 100 % planowanych świadczeń należy wpłacać na rachunek bankowy:

 PKO BP S.A. O/Białystok 85 1020 1332 0000 1102 0290 9489

z dopiskiem: „Zaliczka na polowanie zbiorowe 18 – 19. 11. 2016"

oraz podać ilość myśliwych i ewentualnie osób towarzyszących.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłaty zaliczki.


Więcej informacji uzyskać można:

telefon: 087 641-96-65 w. 308 [730 ÷ 1530] lub 607-986-911

e-mail: szczebra@bialystok.lasy.gov.pl

 

 

Materiały do pobrania