Lista aktualności Lista aktualności

Nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie

Nowy sposób zgłaszania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1507) Nadleśnictwo Szczebra informuje, że zgodnie z nowymi przepisami wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 23 sierpnia 2018 r. powinny być składane do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Szkody wyrządzone przez zwierzęta w uprawach i płodach rolnych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szczebra, tj. obwodach łowieckich nr. 38, 39 i 40 przyjmowane są w sekretariacie Nadleśnictwa Szczebra (Szczebra 58, 16-304 Nowinka) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Wniosek powinien zwierać w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.