Lista aktualności Lista aktualności

Uroczyste otwarcie drogi

W Szczebrze 24 października odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki. Zadanie zostało sfinansowane przez Powiat Augustowski i Gminę Nowinka oraz Nadleśnictwo Szczebra.

Przebudowa drogi obejmowała m.in.: roboty pomiarowe i  przygotowawcze, podbudowę z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% , wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, oczyszczenia i pogłębienia rowów, wykonania zjazdów.


W obecności zgromadzonych mieszkańców drogę poświęcił ksiądz kanonik Mieczysław Załuska – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Szczepkach.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentował Wojciech Stankiewicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra.

Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady, Leszek Skubis – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. Gminę Nowinka reprezentowali: Dorota Winiewicz – Wójt Gminy, Wojciech Paszkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy, Elwira Gugało – Inspektor ds. Dróg.

 W uroczystości wzięli także udział: Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu, Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Uczestniczył również Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG, firmy, która wykonywała inwestycję.