Wydawca treści Wydawca treści

konsultacje społeczne

                                                                                                             Szczebra, 26.10.2017 r.

 

Nadleśnictwo Szczebra ogłasza konsultacje społeczne w związku z planowanymi zabiegami w lasach  HCFV w 2018 roku.

 

           Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zasięgu Lasów HCVF w Nadleśnictwie Szczebra ( lokalizacja, powierzchnia, rodzaj HCVF itd.) udostępnione są na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Nasza praca/Certyfikaty/Lasy HCVF i obszary wyłączone z użytkowania. Terminy określające rodzaj zabiegu z zawodowego języka leśników  są szczegółowo objaśnione na stronie http:/www.encyklopedialesna.pl/.  W załączeniu lista powierzchni na których nadleśnictwo planuje wykonać zabiegi zgodnie z wytycznymi obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2014-2023. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach proszone są o przesyłanie swoich uwag na adres e-mail - marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną do biura nadleśnictwa.   Swoje uwagi i opinie  prosimy zgłaszać w terminie  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.  do dnia 25 listopada 2017 roku.

Nadleśniczy
Wojciech Stankiewicz