Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne

Szczebra, 13.11.2018 r.

 

 

 

 

Nadleśnictwo Szczebra ogłasza konsultacje społeczne w związku z planowanymi zabiegami w lasach  HCFV w 2019 roku.

 

 

 

           Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zasięgu Lasów HCVF w Nadleśnictwie Szczebra ( lokalizacja, powierzchnia, rodzaj HCVF itd.) udostępnione są na stronie internetowej nadleśnictwa w zakładce Nasza praca/Certyfikaty/Lasy HCVF i obszary wyłączone z użytkowania. Terminy określające rodzaj zabiegu z zawodowego języka leśników  są szczegółowo objaśnione na stronie http:/www.encyklopedialesna.pl/.  Planowane zabiegi w Lasach HCVF 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6 dotyczą poszczególnych grup czynności: Rb IB  - 124,65 ha, Rb IIIA – 5,57 ha, Rb IIIB – 65,53 ha, CP-P – 44,87 ha, TWP – 137,31 ha, TPP – 1134,13 ha. Ze względu na bardzo dużą obszerność danych związanych ze szczegółową lokalizacją planowanych zabiegów gospodarczych informuje się wszystkich zainteresowanych, iż dane dotyczące szczegółowej lokalizacji (leśnictwo, oddział i pododdział) można uzyskać w biurze Nadleśnictwa Szczebra. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konsultacjach proszone są o przesyłanie swoich uwag na adres e-mail - marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną do biura nadleśnictwa.   Swoje uwagi i opinie  prosimy zgłaszać w terminie  30 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj.  do dnia 13 grudnia 2018 roku.