Wydawca treści Wydawca treści

konsultacje społeczne

 Szczebra, 06.07.2017 r.

 

Nadleśnictwo Szczebra ogłasza konsultacje społeczne w związku z planowanym procesem weryfikacji i aktualizacji zasięgu lasów HCFV oraz lasów nieobjętych gospodarowaniem.

 

           Szczegółowe informacje aktualnego zasięgu ( lokalizacja, powierzchnia, rodzaj HCVF i ONG itd.) udostępnione są na stronie internetowej oraz w biurze nadleśnictwa. Osoby zainteresowane procesem aktualizacji proszone są o przesyłanie swoich propozycji na adres e-mail - marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną do biura nadleśnictwa.   Swoje uwagi i opinie  prosimy zgłaszać w terminie miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia tj.  do dnia 07 sierpnia  2017 roku.

NADLEŚNICZY
Wojciech Stankiewicz