Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Szczebra
Nadleśnictwo Szczebra
87 641 96 65, 87 641 95 06
87 641 95 42

Szczebra 58
16-304 Nowinka

Nadleśniczy
Wojciech Stankiewicz
87 641 95 06 wew. 302
Zastępca Nadleśniczego
Wacław Szczudło
87 641 95 06 wew. 334
Główna Księgowa
Dorota Puczyłowska
87 641 95 06 wew. 314
Inżynier Nadzoru
Waldemar Sudnik
87 641 95 06 wew. 320
Sekretarz nadleśnictwa
Wojciech Górka
87 641 95 06 wew. 311
Komendant Straży Leśnej
Łukasz Sewastynowicz
87 641 95 06 wew. 316
Referent p.o. St. referenta ds. pracowniczych
Justyna Kowalczyk
87 641 95 06 wew. 307
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji lesnej, ochrony przyrody i informatyki
Paweł Gliński
87 641 95 06 wew. 309

Dział Gospodarki Leśnej

Elżbieta Siwicka
Specjalista ds. rozchodu drewna
Tel.: 87 641 95 06 wew. 329
Katarzyna Prus
Spcjalista SL ds. marketingu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 329
Paweł Jabłoński
Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 320
Dorota Łangowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 87 641 95 06 wew. 304
Katarzyna Kuleszewicz
Referent po. Specjalisty ds. łowieckich
Tel.: 87 641 95 06 wew. 308
Maciej Jankowski
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 87 641 95 06 wew. 315
Marcin Stasiukiewicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej
Tel.: 87 641 95 06 wew. 320
Artur Mołodziejko
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 87 641 95 06 wew. 308

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jacek Motybel
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. bhp i zamówień publicznych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 311
Jerzy Gawarecki
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 328
Katarzyna Motybel
Specjalista ds. ewidencji składników majątkowych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 328
Magdalena Glińska
Satrszy referent - sekretariat
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65

Dział Finansowo-Księgowy

Urszula Górka
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 87 641 95 06 wew. 326
Grażyna Chrulska
Starsza księgowa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 326
Krystyna Roszkowska
Specjalista ds. obsługi płacowej
Tel.: 87 641 95 06 wew. 337
Alicja Masiewicz
Księgowa
Tel.: 87 641 95 06 wew. 326

Straż Leśna

Kacper Wysocki
Strażnik Leśny
Tel.: 87 641 95 06, 87 641 96 65 wew. 316, 609 839 200