Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyje

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z podstawowych zadań realizowanych przez Lasy Państwowe, wynikającym z założeń „Polityki leśnej państwa” i przyjętych „Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych”. Skuteczna działalność edukacyjna to trudna i wymagająca dziedzina aktywności zawodowej leśników. Ma charakter promocji lasów i racjonalnej gospodarki leśnej. Umożliwia podnoszenie świadomości leśnej społeczeństwa, pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności i poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami.

Obiekty edukacji leśnej Nadleśnictwa Szczebra:

„Jezioro Kalejty" w Przewięzi
Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Kalejty" w Przewięzi k/Augustowa
Tematyka ścieżki: przebiega nad trzema jeziorami, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 1 czerwca 1998 r., gruntowny remont w 2007 roku
Finansowanie: Koszty poniosło nadleśnictwo
Długość: ok. 3300m
Orientacyjny czas zwiedzania: 2,5 godz.
Wyposażenie: tablice, ławki, elementy sprzętu z ochrony lasu (pułapki), urządzenia gospodarki łowieckiej.
Przebieg: Ścieżka umiejscowiona w miejscu bardzo atrakcyjnym turystycznie, przebiega nad jeziorami Białe i Kalejty, przez rezerwat „Kalejty". Początek i koniec osada leśna nad jez. Białe.
 

„Ostry Róg" między jeziorami Białe i Kalejty
Leśna Ścieżka Dydaktyczna „Ostry Róg" między jeziorami Białe i Kalejty.
Tematyka ścieżki: przebiega nad dwoma jeziorami, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 2004 rok
Finansowanie: Koszty poniosło nadleśnictwo
Długość: ok. 1000m
Orientacyjny czas zwiedzania: 1 godz.    
Wyposażenie: tablice, pomost, remiza.
Przebieg: Ścieżka umiejscowiona w miejscu bardzo atrakcyjnym turystycznie, między osiedlem domków kempingowych „Ostry Róg" a jez. Kalejty.
 

„Jezioro Serwy" nad jeziorem Serwy
Leśna Ścieżka dydaktyczna „Serwy" we wsi Serwy
Tematyka ścieżki: przebiega nad jeziorem Serwy, zwiedzający poznają strukturę lasu, panujące w nim zależności, wielofunkcyjność lasu, wybrane zagadnienia z ochrony, użytkowania i hodowli lasu.
Data uruchomienia: 14 czerwca 2002 r, gruntownie przebudowana w 2011 roku.
Finansowanie: środki Nadleśnictwa Szczebra
Długość: ok. 1900m.
Orientacyjny czas zwiedzania ok. 1,5 godz.
Wyposażenie: tablice, elementy sprzętu z ochrony lasu (pułapki), urządzenia gospodarki łowieckiej.
Przebieg: Początek w drzewostanie nieopodal drogi , brzegiem jeziora Serwy, lasem z powrotem do szosy Serwy – Płaska
 

"Kurianki" Punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny zlokalizowany przy szkółce leśnej w Kuriankach w leśnictwie Młynisko.
Punkt ten zlokalizowany jest w leśnictwie Młynisko. Obok domku socjalnego znajduje się zadaszona wiata z ławami i stołami oraz miejscem na ognisko. Można tam organizować zajęcia edukacyjne i spotkanie przy ognisku.
Sąsiedztwo zbiornika wodnego i ciekawych fragmentów lasu umożliwia przeprowadzanie zajęć wg różnych, ciekawych scenariuszy. Miejsce to może być także wykorzystywane do organizowania przy ognisku zakończenia zajęć przeprowadzanych na szkółce.
Tablice pokazują różnorodność zwierząt, roślin oraz grzybów. Obok stoi mapa szkółek leśnych.